Volwaardig alternatief voor de traditionele huisvesting. Wij realiseren flexibele, duurzame en betaalbare woningen voor 1-2 persoonswoningen. Onze flexwoning is daarnaast ook nog eens circulair, ecologisch en energieneutraal gebouwd, en voldoet volledig aan het bouwbesluit. 

Volwaardig alternatief voor de traditionele huisvesting. Wij realiseren flexibele, duurzame en betaalbare woningen voor 1-2 persoonswoningen. Onze flexwoning is daarnaast ook nog eens circulair, ecologisch en energieneutraal gebouwd, en voldoet volledig aan het bouwbesluit. 

Flexwoning

Innoblox biedt bewezen flexibele woonconcepten welke duurzaam, circulair en betaalbaar worden geprefabriceerd en sleutelklaar geplaatst.

Markten en sectoren:
- gemeenten
- woningbouwcorporaties
- zorg
- recreatie

Samen met architectenbureau the Citadel Company uit Ommen vertalen we onze ervaring in de woningbouw naar bewezen prefab en circulaire huisvestingsoplossingen in houtskeletbouw.

Doelgroepen:
- 1-2 persoons huishouden
- Meerpersoonshuishouden
- Starters
- Jongeren
- Vluchtelingen
- Statushouders
- Zorg- en hulpbehoevenden

Regelgeving
Innoblox flexwoningen ontwikkelen continu door vanuit de wensen, regelgevingen en duurzaamheidsvraagstukken van nu. Daarbij staat innoblox voor duurzame kwaliteit conform het permanent Bouwbesluit; maar kunnen ook worden uitgevoerd volgens het tijdelijke Bouwbesluit. Voor permanente of tijdelijke bestemmingen, Innoblox heeft voor ieder vraagstuk een passende oplossing!

Efficient wonen met de compacte flexwoningen van Innoblox waarin alles zit wat je nodig hebt, ruimte om te:

- wonen
- koken
- slapen
- wassen
- bergen

De woningen bestaan uit één vaste module met een moderne, eigentijdse uitstraling en is leverbaar in varianten voor de verschillende doelgroepen:

- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- meerpersoonshuishoudens

Flexibiliteit
De flexwoningen van Innoblox kunnen zowel vrij staand, geschakeld als gestapeld worden geplaatst. Met als belangrij k extra voordeel, de woningen kunnen ook weer gemakkelij k worden verwij derd of verplaatst.

Wij komen graag met je in contact!


CONTACT OPNEMEN